Echte Lokale
Aandacht Nu

ELAN is een lokale politieke partij in de gemeente Cranendonck. ELAN zet zich al 25 jaar in voor een prettige leefomgeving voor alle inwoners. Met behulp van de expertise van onze leden op diverse gebieden, een betrokken achterban en onze no-nonsense aanpak, zijn wij al 25 jaar een vaste waarde als politieke partij in de gemeente Cranendonck!

Wie zijn wij?

Politieke partij ELAN

ELAN (Echte Lokale Aandacht Nu!) is in 1997 ontstaan uit een fusie van lijst Van Tongerloo en lijst Gastel. Onze vereniging bestaat uit een bestuur, de fractie en natuurlijk onze leden! De fractie vertegenwoordigt ELAN in de gemeenteraad. Zij stellen zich graag aan u voor. Door op het onderstaande linkje te klikken komt u uit bij de leden van de fractie.

Wat wij belangrijk vinden

Onze standpunten voor de gemeente Cranendonck hebben wij verwerkt in elf thema’s.  De thema’s zijn: Wonen, AZC Cranendonck, Economie & Duurzaamheid, Financiën, Verenigingen, Leefbaarheid, Sociaal Domein, Bestuur & Organisatie en Sport, cultuur & toerisme, afval en regionale ontwikkelingen.

Bestuur, Economie & Werkgelegenheid, Sociaal Domein, Woningbouw & Ruimtelijke ontwikkeling, AZC Cranendonck, Financiën, Verenigingen, Sport & Cultuur, Kleine kernen.

Wonen

Er is landelijk een acuut tekort aan woningen, waardoor de huizenprijzen naar ongekende hoogten stijgen. Ook in Cranendonck heerst dit probleem. De vraag is groter dan het aanbod. Hierdoor kunnen inwoners van jong tot oud  lastig een woning vinden in Cranendonck.  Om de continuïteit van onze gemeente te bewaken zal de focus de komende jaren gelegd moeten worden op het bouwen van woningen, voor iedere doelgroep, in álle kernen.

AZC Cranendonck

De aanwezigheid van het AZC op de voormalige Nassau-Dietzkazerne zorgt de afgelopen jaren voor veel overlast in met name Maarheeze en Budel. Het initiatiefvoorstel van ELAN – niet meewerken aan een definitieve vestiging van het AZC én een bevolkingspeiling over de toekomst van het gebied – werd op 8 maart 2022 aangenomen en is de route die door de gemeente wordt gevolgd.  

Verenigingen

Onze zes kernen beschikken over een rijk verenigingsleven, daar zijn we trots op. Het verbindt en zorgt voor ontspanning en draagt zo bij aan leefbare en hechte kernen.

Bijdrage van ELAN bij de behandeling van het nieuwe AZC-contract

Begroting 2024: inbreng ELAN

Jos Derks gekozen tot  voorzitter van ELAN Cranendonck!

Het AZC; wat is de huidige stand van zaken?

Wij helpen u graag

Laat van u horen!

Heeft u een idee of suggestie over hoe het beter kan in onze gemeente of gewoon een vraag? Dan horen wij dit graag. Via het onderstaande e-mailadres zijn wij bereikbaar. Laat uw telefoonnummer bij ons achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!
Al 25 jaar een vaste waarde als politieke partij in de gemeente Cranendonck!

Contact

Social Media

Copyright 2024 © ELAN Cranendonck