Echte Lokale
Aandacht Nu

ELAN is een lokale politieke partij in de gemeente Cranendonck. ELAN zet zich al 25 jaar in voor een prettige leefomgeving voor alle inwoners. Met behulp van de expertise van onze leden op diverse gebieden, een betrokken achterban en onze no-nonsense aanpak, zijn wij al 25 jaar een vaste waarde als politieke partij in de gemeente Cranendonck!

Wie zijn wij?

Politieke partij ELAN

ELAN (Echte Lokale Aandacht Nu!) is in 1997 ontstaan uit een fusie van lijst Van Tongerloo en lijst Gastel. Onze vereniging bestaat uit een bestuur, de fractie en natuurlijk onze leden! De fractie vertegenwoordigt ELAN in de gemeenteraad. Zij stellen zich graag aan u voor. Door op het onderstaande linkje te klikken komt u uit bij de leden van de fractie.

Wat wij belangrijk vinden

Onze standpunten voor de gemeente Cranendonck hebben wij verwerkt in negen thema’s.  De thema’s zijn: Wonen, AZC Cranendonck, Economie & Duurzaamheid, Financiën, Verenigingen, Leefbaarheid, Sociaal Domein, Bestuur & Organisatie en Sport, cultuur & toerisme.

Bestuur, Economie & Werkgelegenheid, Sociaal Domein, Woningbouw & Ruimtelijke ontwikkeling, AZC Cranendonck, Financiën, Verenigingen, Sport & Cultuur, Kleine kernen.

Wonen

Landelijk is er sprake van een groot woningtekort. Hieraan liggen meerdere factoren aan ten grondslag. Ook in Cranendonck kampen we met een groot woningtekort. Het is dan ook belangrijk dat er wordt gebouwd. ELAN vindt daarnaast dat eigen inwoners voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale koop- en huurwoningen.

AZC Cranendonck

Het AZC aan de Nassau-Dietz kazerne zorgt de afgelopen jaren voor veel onrust in Maarheeze en Budel.  De burgers in die kernen voelen zich onveilig, en de aanpak van de afgelopen periode hiertegen heeft niets opgeleverd. ELAN vindt dan ook dat de gemeente over moet gaan tot sluiting van het AZC.

Verenigingen

Onze zes kernen beschikken over een rijk verenigingsleven, daar zijn we trots op. Het verbindt en zorgt voor ontspanning en draagt zo bij aan leefbare en hechte kernen.

Een commissievergadering
vol emoties

Begroting 2023: inbreng ELAN

Jos Derks gekozen tot  voorzitter van ELAN Cranendonck!

Het AZC; wat is de huidige stand van zaken?

Wij helpen u graag

Laat van u horen!

Heeft u een idee of suggestie over hoe het beter kan in onze gemeente of gewoon een vraag? Dan horen wij dit graag. Via het onderstaande e-mailadres zijn wij bereikbaar. Laat uw telefoonnummer bij ons achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!
Al 25 jaar een vaste waarde als politieke partij in de gemeente Cranendonck!

Contact

Social Media

Copyright 2023 © ELAN Cranendonck