Lid van ELAN worden?


Bent u iemand:

  • Die in de gemeente Cranendonck woont?
  • Die zijn/haar mening durft te geven over uw leefomgeving?
  • Verder durft te kijken dan uw eigen voordeur?
  • Die geïnteresseerd is in onderwerpen die in de gemeente spelen?

Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Mogelijk bent u geïnteresseerd om op regelmatige basis bij onze vergaderingen aan te sluiten, en zo de fractie (raadsleden en fractievertegenwoordiger(s) gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren.
Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden om mee te praten over onderwerpen die in uw eigen woon- en leefomgeving spelen. 

Wilt u graag eens meepraten tijdens een vergadering? Neem dan contact met ons op via elan.cranendonck@gmail.com of houd onze agenda bij de contactpagina goed in de gaten. 

Lid worden

Ook is er de mogelijkheid om lid te worden van ELAN. Leden betalen bij ons geen contributie of lidmaatschapsgeld. U kunt uw lidmaatschap bij ELAN naar eigen ambitie invulling geven. Dat loopt uiteen van bijvoorbeeld het incidenteel deelnemen aan inloopvergaderingen en zodoende meepraten over agendastukken, tot het namens ELAN kandidaat stellen voor een plek op de kandidatenlijst en zodoende verkozen kunnen worden tot gemeenteraadslid.

Leden van ELAN:

  • Onderschrijven en ondersteunen de standpunten van ELAN.
  • Betalen geen lidmaatschaps- of contributiegeld. Kortom: lid zijn is kosteloos.
  • Adviseren en informeren de fractie gevraagd en ongevraagd.
  • Zijn op de hoogte van actuele onderwerpen die in de gemeente spelen.
  • Worden uitgenodigd voor activiteiten die het bestuur/fractie organiseert.
Heeft u vragen over het lidmaatschap óf wilt u zichzelf aanmelden als lid van ELAN? Neem dan contact op met het bestuur via: elan.cranendonck@gmail.com of bel naar 06- 81 15 41 01
 
 
 

Al 25 jaar een vaste waarde als politieke partij in de gemeente Cranendonck!

Contact

Copyright 2024 ELAN