Thema Verenigingen

Verenigingen zijn van groot belang voor de identiteit en het voortbestaan van een gemeente. Verenigingen vormen als het ware de ruggengraat voor een samenleving doordat zij mensen verbindt en ontspanning biedt. 

Corona

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de activiteiten van een hoop verenigingen in Cranendonck zijn komen stil te leggen.  Slechts een deel van de verenigingen had hierbij recht op compensatie vanuit het Rijk of vanuit de gemeente. Alle verenigingen hebben door de coronacrisis moeten inboeten op hun toekomstbestendigheid. Bij de ene vereniging gaat het hier om geld, en bij een andere vereniging gaat het hier om bijvoorbeeld het ledenaantal. 

Als ELAN willen we het voortbestaan van onze verenigingen beschermen. De gemeente moet hierin een faciliterende rol innemen om zo in beeld te krijgen aan welke hulp verenigingen behoefte hebben. 

Carnaval

Cranendonck is een zeer levendige en actieve carnavalsgemeente. Daar zijn we als ELAN trots op. Het is fantastisch om te zien dat de vele carnavalsgroepen jaar na jaar prachtige creaties weten te creëren. Ook vinden wij het mooi om jong en oud ieder jaar te zien genieten van de mooie carnavalsideeën die de carnavalsgroepen weer hebben bedacht.

Het carnavalsenthousiasme moeten we daarom ook koesteren, zodat onze burgers nog lang mogen genieten van de vele carnavalsactiviteiten die jaarlijks terugkomen.

Helaas heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat carnaval al twee jaar op rij niet gevierd kan worden. Wij begrijpen dat dit een potentieel risico veroorzaakt dat carnavalsgroepen uiteen vallen, en hierdoor de carnavalsgeest uit Cranendonck verdwijnt. 

Dat willen we voorkomen! Cranendonck en carnaval zijn één en moet dat ook blijven. Daarom zijn wij groot voorstander om de carnavalsgroepen waar nodig te ondersteunen, zodat het voortbestaan van carnaval in Cranendonck wordt gewaarborgd.

Sportverenigingen

Sporten zorgt voor gezondheid, ontspanning en verbinding tussen mensen. Het mooie aan sport is dat iedereen het kan beoefenen. Als ELAN vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot sport. Het moet niet uitmaken of u  jong of oud, rijk of arm, of beperkt of niet-beperkt bent. Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn.  

We vinden het ook van belang dat sporten voor iedereen mogelijk is en op een deugdelijke locatie gebeurt.
De sportvoorziening van een sportvereniging moet dus aansluiten bij de behoeften van de sportvereniging.