𝗘𝗟𝗔𝗡 𝗿𝗼𝗲𝗽𝘁 𝗼𝗽: 𝘄𝗶𝗷𝘇𝗶𝗴 𝗼𝗽𝘃𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗭𝗖 𝗖𝗿𝗮𝗻𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗰𝗸 𝘁𝗼𝘁 𝟭 𝗷𝘂𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝘃𝗮𝗻 𝗮𝘀𝗶𝗲𝗹𝘇𝗼𝗲𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗿𝘀; 𝗱𝗲𝘀𝗻𝗼𝗼𝗱𝘀 𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿!

Op 8 maart jl. heeft de gemeenteraad van Cranendonck het besluit genomen om niet mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging van de gronden waarop het AZC in Cranendonck is gevestigd. Dat betekent dat het huidige AZC aldus op 1 juli 2024 zal moeten sluiten. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om alle inwoners van Cranendonck inspraak te geven bij de toekomstige bestemming van het gebied waar nu het AZC is gevestigd.

Wij zien en horen echter dat in Cranendonck de overlast, veroorzaakt door asielzoekers van het AZC in Cranendonck, onverminderd hoog is. We zien ook dat de inwoner die veelvuldig te maken krijgt met de overlast, het spuugzat is.

Er hebben zich in de afgelopen tijd diverse (hevige) incidenten voorgedaan die in Cranendonck voor grote onrust hebben gezorgd. Het valt ons op dat asielzoekers bij die incidenten veelal een rol spelen. Kortom: als ELAN moeten we constateren dat het op deze manier niet meer houdbaar is tot 1 juli 2024. Het COA kan de veiligheid van de inwoners niet garanderen, ondanks de talloze maatregelen die zijn ingezet. De grens is wat ons betreft bereikt.

We hebben met een scherp oog gekeken naar het contract tussen de gemeente en het COA, maar de mogelijkheid om eerder dan 1 juli 2024 het huidige AZC te sluiten is er niet. Dat is ook eerder bevestigd door de advocaat van de gemeente. Daarom roepen we als ELAN op dat de huidige opvang in Cranendonck – de opvang van asielzoekers – 𝘁𝗼𝘁 𝟭 𝗷𝘂𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰 moet worden gewijzigd naar de opvang van statushouders.

Statushouders zijn vluchtelingen die reeds een verblijfsvergunning hebben, en dus rechtmatig in Nederland verblijven. Asielzoekers hebben die status niet. Wij verwachten hiermee te bereiken dat de resterende 21 maanden het aantal incidenten en de overlast sterk afnemen en dat de rust in Cranendonck terugkeert.

Wil het COA geen medewerking verlenen aan het wijzigen van de opvang in Cranendonck, dan vindt ELAN dat dit desnoods via de rechter moet worden afgedwongen. Wij begrijpen dat onze oproep voor de landelijke politiek in het licht van de asielcrisis misschien geen leuke boodschap is, maar de veiligheid van de inwoners in Cranendonck staat voor ELAN voorop!

Wij hopen dat we in onze oproep gesteund worden en roepen het College van B&W en het COA op om gevolg te geven aan onze oproep en op zo’n kort mogelijke termijn de opvang te wijzigen naar de opvang van statushouders.