𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐚𝐝 𝐚𝐤𝐤𝐨𝐨𝐫𝐝! 𝐠𝐞𝐦𝐞𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐤𝐮𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐝𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐭𝐨𝐭 𝟓𝟎% 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐚𝐫 𝐰𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠𝐚𝐚𝐧𝐛𝐨𝐝 𝐚𝐚𝐧 𝐞𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐰𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐨𝐞𝐰𝐢𝐣𝐳𝐞𝐧

Het stond vanmorgen al in de krant: de ministerraad is akkoord met de wijziging van de Huisvestingswet. In het kort zal het volgende – na instemming van de Eerste en Tweede Kamer – gewijzigd worden:

I. Gemeenten kunnen nu 50% van het sociale huurwoningaanbod toewijzen aan mensen die wonen, werken of op een andere manier verbonden zijn met de gemeente. Van die 50% kan een gemeente maximaal 25% toewijzen aan inwoners die in de gemeente zelf wonen. Deze beperking gaat er met de wetswijziging af. Dat betekent dat gemeenten dadelijk tot maximaal 50% zouden kunnen toewijzen aan eigen inwoners.

II. Onder de huidige Huisvestingswet mocht de gemeente de verdeling alleen toepassen op sociale huurwoningen. Met de wetswijziging mogen gemeenten dit ook gaan toepassen op sociale koopwoningen (woningen tot de NHG-grens €355.000,00).

III. De ministerraad wil dat mensen met een cruciaal beroep (leraren, verplegers etc.) dicht bij hun werk kunnen wonen. Er wordt dan ook ruimte geboden aan gemeenten om dit mogelijk te kunnen maken.

Het is nu de bedoeling dat – na advies van de Raad van State – de wetswijziging ook door de Tweede Kamer en Eerste Kamer wordt aangenomen. In de tussentijd moeten we ook als gemeente gaan kijken hoe we met deze wetswijziging omgaan.