Regionale ontwikkelingen

 Vaak worden er door de gemeenteraad ook beslissingen genomen over onderwerpen die van invloed zijn op Cranendonck, maar zich afspelen buiten de gemeentegrenzen. Dit gaat om zaken die regionaal worden geregeld.  Voorbeelden hiervan zijn de GGD, de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en de Metropoolregio Eindhoven (MRE).
Hoewel deze zaken misschien niet direct tot de verbeelding spreken zijn ze zeker niet onbelangrijk. Daarom is het ook belangrijk dat Cranendonck hier ook in meepraat, zodat onze belangen ook worden meegenomen.  Er zijn een aantal onderwerpen waar we u over willen informeren.

De ‘schaalsprong’ in de Brainportregio
De schaalsprong is een verzamelnaam voor de ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. 
De Brainportregio is een gebied dat onderdeel is van de metropoolregio Eindhoven. Het zal u niet onbekend zijn dat bedrijven als ASML, Philips, VDL en NXP de afgelopen jaren flink gegroeid zijn en de komende jaren nog flink zullen groeien. Het positieve hieraan is dat de Brainportregio internationaal bekend staat als een snelgroeiende regio waarin innovatie technologieën worden ontwikkeld en geproduceerd. De groei van de regio brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Want hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende woningen worden gebouwd zodat we iedereen ook in de toekomst kunnen huisvesten? En hoe zorgen we ervoor dat de regio toegankelijk blijft voor het verkeer (A2/A67/A58/N2) en dat het openbaar vervoer goed is geregeld?  Deze uitdagingen overstijgen de gemeentegrenzen. Daarom is het belangrijk om samen te werken en uitdagingen samen op te pakken.  

Op 27 september 2023 vond een conferentie plaats over de plannen rondom het aspect ‘wonen’. Deze plannen worden aangeduid met de term ‘ontwikkelstrategie’. In die conferentie kwam naar voren dat Maarheeze is geselecteerd als ‘subregionale knoop’. In gewone mensentaal: Men ziet Maarheeze als belangrijke verbindingslocatie naar de steden (o.a. vanwege de A2 en het treinstation). Naast Maarheeze werd ook aangegeven dat Deurne en Eersel ook zijn geselecteerd. De bedoeling is dat er meer wordt geïnvesteerd in zo’n subregionale knoop. Niet alleen qua aantal woningen, maar ook qua bereikbaarheid  en qua voorzieningen.

Zie deze link voor meer informatie: Bericht 27 september 2023 Metropoolregio 

Dat Maarheeze is geselecteerd wil niet zeggen dat er al een besluit ligt. Er is dus nog niets definitief. Deze uitdagingen vergen veel tijd alvorens concrete plannen uitgevoerd kunnen worden. Als ELAN willen we dat de inwoners en de gemeenteraad nauw betrokken worden voordat er keuzes worden gemaakt. Hoewel deze zaken vanuit de regio worden aangepakt willen we wel zelf zeggenschap hebben over wat er gebeurt in onze eigen gemeente. 

Gemeenschappelijke regelingen

Cranendonck is bij diverse gemeenschappelijke regelingen aangesloten. Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen overheden (vaak gemeenten). Gemeenten pakken samen (wettelijke) taken, zodat niet iedere gemeente het wiel apart hoeft uit te vinden. Cranendonck neemt deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. Denk aan: de de A2-samenwerking (met Valkenswaard en Leende), de GGD, de Veiligheidsregio, de ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) en De Risse (met Weert en Nederweert). Binnen zo’n gemeenschappelijke regeling worden wettelijke taken uitgevoerd voor alle gemeenten die deelnemen. Binnen de GGD is dat bijvoorbeeld het waarborgen van de publieke gezondheid. Een taak waarvoor een gemeente verantwoordelijk is, maar door gemeenten samen wordt belegd bij de GGD. 

Iedere gemeente die bij zo’n gemeenschappelijke regeling is aangesloten draagt daaraan financieel bij. Ook Cranendonck doet dat. Wij zien dat de bijdragen voor deze regelingen vrijwel iedere jaar worden verhoogd. Een aanzienlijk deel van onze begroting (zo’n 18% c.q. 12.3 miljoen) gaat in 2024 naar deze gemeenschappelijke regelingen. Dat is fors. We begrijpen dat we deze wettelijke taken niet alleen kunnen uitvoeren, maar de bijdragen beginnen steeds harder te drukken, zeker in een kleine gemeente. Overigens horen we dat signaal bij meerdere gemeenten. Daarom moeten binnen deze gemeenschappelijke regelingen gezocht worden naar oplossingen om efficiënter en goedkoper de taken te verrichten.