Thema Sport, Cultuur & Toerisme

Wij vinden dat onze gemeente vitaal, creatief en aantrekkelijk moet worden gehouden. Onze gemeente beschikt over een groot aantal trekpleisters (o.a. Budel-Dorplein, Baronie van Cranendonck en het Schepenhuis),  die we moeten koesteren.  Daarnaast beschikt Cranendonck over tal van cultuurverenigingen en over een ruim theateraanbod in de Smeltkroes in Maarheeze. 

Baronie van Cranendonck

In 2014 is er gestart met het ontwikkelen van een volwaardige gebiedsontwikkeling voor de Baronie van Cranendonck. Nu, 8 jaar later, ligt het gebied er nog net zo bij als acht jaar terug. Inmiddels heeft de gemeente meerdere miljoenen geïnvesteerd in het gebied, zonder dat er enige ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Ook de visie van ruim 60.000 euro waarmee het college van B&W beoogde om tot een ‘organisch proces’ te komen heeft geen enkel resultaat gehad. 

Al diverse jaren hebben wij het standpunt dat er één economische drager (één hoofdinitiatiefnemer) moet zijn voor het gebied om tot een succesvolle ontwikkeling te komen. Het laatste nieuws vanuit het college stemt ons dan ook enigszins positief.  Maar er zal, mede gezien de aanzienlijke kosten die al gemaakt zijn, gas gegeven moeten worden, zodat er op korte termijn een mooie en aantrekkelijke Baronie van Cranendonck is gerealiseerd.

Recreatieve fietspaden

Op initiatief van ELAN heeft het college geld gekregen om in 2022 te starten met het opknappen en verbreden van de recreatieve fietspaden in onze kernen. Hierdoor zijn de fietspaden veiliger toegankelijk voor fietsers en wandelaars, en maakt het onze gemeente aantrekkelijker voor het toerisme.  Dit project zal de komende jaren moeten worden doorgezet, zodat alle recreatieve fietspaden in onze gemeente een mooie opknapbeurt krijgen.

Fietsbrug

Er moet nu eindelijk eens een voortvarende ontwikkeling komen van de fietsbrug bij Budel-Dorplein. De fietsbrug zal Budel-Dorplein (en dus Cranendonck) verbinden met de Laurabossen in Weert. Nu moet men óf helemaal doorfietsen naar sluis 16 in Weert óf naar Lozen (België) langs een drukke weg. De fietsbrug zal dan ook een positieve bijdrage leveren aan het (fiets)toerisme in Cranendonck.

Cultuur(verenigingen)

 

De cultuursector lijdt hard onder de coronacrisis. Wij vinden dat onze gemeente de lokale cultuurverenigingen een steuntje in de rug moet bieden. Zo kan zij bijvoorbeeld helpen bij het promoten van activiteiten of anderszins. Het behouden van een optimaal cultuuraanbod in de gemeente Cranendonck is naar onze mening een absolute voorwaarde. Daarnaast dient de gemeente de cultuurverenigingen meer te verbinden met jongeren. Wij hopen dat het nieuwe beleidsdocument ‘Cultuurkoers 2022-2028’ hieraan positief zal bijdragen.