housebuilding, new building, construction site-1407499.jpg

Thema Wonen

Er is landelijk een acuut tekort aan woningen, waardoor de huizenprijzen naar ongekende hoogten stijgen. Ook in Cranendonck heerst dit probleem. De vraag is groter dan het aanbod. Hierdoor kan onze jeugd lastig een woning vinden in Cranendonck. Ook is het moeilijk voor ouderen om andere woonruimte te vinden. Het tekort aan woningen noodzaakt inwoners om Cranendonck te verlaten en in een andere gemeente te gaan wonen. We moeten vooruitdenken naar de toekomst. Cranendonck heeft te maken met een vergrijzende samenleving. De woonbehoefte van de ouderen is veelal gericht op gelijkvloerse woonruimte. Zo lang er niet voldoende geschikte woonruimte voor de oudere inwoner is, zullen zij niet bereid zijn om hun woning te verlaten. Daarmee stokt de doorstroom. Om de continuïteit van onze gemeente te bewaken zal de focus de komende jaren gelegd moeten worden op het bouwen van woningen, voor iedere doelgroep, in álle kernen.

Benieuwd hoe de gemeente de komende jaren kijkt naar het bouwen van woningen? Zie de Woonvisie.

Jeugd

Woningen bouwen voor de jeugd in Cranendonck is van enorm belang. Door de vergrijzing wonen in Cranendonck steeds meer ouderen. Als we onvoldoende woonruimte aan jeugdigen kunnen bieden ontstaat het risico op leegloop van de gemeente. Dat is een situatie waarvan ELAN vindt dat we die moeten voorkomen. 

Ouderen
Ook de oudere generatie die woonachtig is in onze gemeente ondervindt de gevolgen van het woningentekort. Het is lastig om door te stromen naar een kleinere (gelijkvloerse) woning. Ook voor de ouderen geldt dat woningen die aansluiten bij hun behoefte ervoor kan zorgen dat zij in de gemeente Cranendonck kunnen blijven wonen.

Woningen bouwen naar behoefte
Als oplossing voor het woningtekort willen we woningen bouwen naar de behoefte van iedere kern. Dat betekent dat in iedere kern woningen moeten landen en niet dat we woningbouw gaan richten op één kern. Hiermee zijn initiatiefnemers voor het bouwen van woningen en de gemeente al bezig (denk aan woningbouwprojecten als De Sport / Moaske & De Valk in Soerendonk,  Agnita/de oude kleuterschool in Budel-Schoot, de grond aan de Hoevestraat/Heistraat in Gastel, de Waterbrink (Neerlanden) in Maarheeze en aan de Boschakkers in Budel). 

Type woningen naar behoefte
Ook het type woning dat wordt gebouwd willen we laten aansluiten bij de behoefte die er leeft in Cranendonck.
Niet alleen maar één soort woning, niet alleen maar sociale huurwoningen, niet alleen maar vrijstaande woningen maar een gezonde mix. In april 2023 stelden we daarvoor de woonvisie vast. Daarin heeft de gemeenteraad op voorspraak van ELAN/CDA/VVD besloten dat bij woningbouwprojecten de volgende verdeling moet worden aangehouden: 20% sociale huur, 20% sociale koop (max. €250.000,-), 16% middenhuur en 10% betaalbare koopwoningen (woningen tot €335.000). De overige 34% qua type woningen mogen woningontwikkelaars zelf bepalen.

Hoewel de nationale overheid liever ziet dat er in iedere gemeente minimaal 30% sociale huur wordt gebouwd vinden wij dat niet aansluiten bij de behoefte in Cranendonck. Met sociale koop kunnen we goedkopere woningen bouwen voor de inwoners van Cranendonck.

Actiever grondbeleid
De gemeente Cranendonck moet zelf meer grond gaan verwerven. Als de gemeente meer gronden in eigendom heeft, kunnen in de toekomst geschikte locaties voor (grootschalige) woningbouw eenvoudiger worden aangewezen. Ook  kunnen we hiermee de regie houden, waardoor ‘wildbouw’ wordt voorkomen.

Daarnaast kan de gemeente hiermee ook CPO-projecten ondersteunen. CPO-projecten  (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn projecten waarbij  mensen samen een bouwproject gaan ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is CPO Os Moen. Met ruim 50 inschrijvingen trachten zij een stuk grond in Cranendonck te bemachtigen om woningen op te bouwen.  Een ander voorbeeld is het CPO-project in Maarheeze.

Flexibele woonvormen
Flexibele woonvormen zoals het tijdelijk inrichten van leegstaande gebouwen, tinyhouses en prefab woningen krijgen steeds meer aandacht. Het zijn woningen die in korte(re) tijd gerealiseerd kunnen worden. Desondanks is het vanwege wet- en regelgeving lastig om flexibele woonvormen te laten landen. Ook is het financieel niet altijd interessant voor een initiatiefnemer, omdat de woningen slechts tijdelijk mogen staan. 

De gemeente kwam in het voorjaar van 2023 met een initiatief voor een tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen op het oude Schulpterrein in Budel, nabij het sportpark. Daar zijn twaalf units geplaatst, waarbij de gemeente zelf zes units exploiteert waarmee zij  tijdelijke woonruimte biedt aan inwoners van Cranendonck. Het gaat dan bijvoorbeeld om inwoners die vanwege een scheiding of anderszins tijdelijke woonruimte zoeken.

We zien als ELAN graag meer flexibele woonvormen landen in Cranendonck. Naast dat er een grote woningbouwopgave ligt, kunnen flexibele woonvormen zorgen voor meer woningen, op een kortere termijn.