Thema Sociaal domein

Wij willen dat er voldoende hulp is voor de kwetsbare mensen in onze gemeente. Die kwetsbare burgers vind je in iedere leeftijdsgroep, van jong tot oud. De kwetsbaarheid kan bestaan uit fysieke of psychische kwetsbaarheid, maar bijvoorbeeld ook uit financiële of sociale kwetsbaarheid. 

Eenzaamheid bestrijden

Wij willen dat er voldoende aandacht is voor de eenzame mens in onze gemeente. Mede door de coronacrisis is er landelijk sprake van een sterke stijging van het aantal mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. Daarom willen wij groepsactiviteiten  in onze gemeenschapshuizen, huiskamers en verenigingen stimuleren. Daarnaast willen wij dat de sociaal makelaars eenzaamheid hoger prioriteren, zodat hier actief op gestuurd wordt. 

Armoede bestrijden en de speelgoedbank

 Ook in Cranendonck kennen we armoede. Veelal is armoede bij burgers niet meteen merkbaar. Er heerst vaak een schaamtegevoel bij de burgers, omdat zij deels afhankelijk zijn van anderen. Wij vinden dat er een ruimhartig beleid moet zijn dat gericht is op het bestrijden van  armoede. De gemeente heeft een flink scala aan hulpmiddelen om de burgers die in armoede verkeren, te helpen. Wij vinden het belangrijk dat de hulp vanuit de gemeente gericht is om de mensen uiteindelijk weer zelfvoorzienend te maken, zodat zij opnieuw zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

In Cranendonck leven ook gezinnen in armoede. Dat betekent dat het voorkomt dat de ouders van deze kinderen weinig tot geen financiële middelen hebben om speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen blijven. Spelen zorgt niet alleen voor ontspanning bij kinderen, maar helpt hen ook bij de ontwikkeling van basisnormen, zoals:  leren delen, initiatief nemen en samen spelen. Wij willen daarom dat de gemeente zich actief inzet om een speelgoedbank op te zetten. Een speelgoedbank is een instelling/organisatie waar kinderen tot 12 jaar periodiek gratis speelgoed kunnen komen uitzoeken.  

Mantelzorg & Ouderenzorg

Nederland kent zo’n 5 miljoen mantelzorgers. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg verlenen aan een naaste zoals een zieke familielid of een vriend(in). De zorg kan bestaan uit hulp bij dagelijkse activiteiten of andere wijze(n) van verzorging voor de hulpbehoevende.  Mantelzorg kan ontzettend zwaar zijn voor zowel de hulpbehoevende als voor de mantelzorger. Wij vinden daarom dat de mantelzorg op een goede wijze wordt vormgegeven. Dat betekent dat niet alleen de hulpbehoevende goed moeten worden bediend, maar dat ook de mantelzorger goed wordt ondersteund. Denk hierbij aan vrije tijd vergoeding en respijtzorg. Maar nóg belangrijker vinden wij het uitspreken van waardering en erkenning voor het harde werk van de mantelzorger. Wij vinden dat de gemeente hiervoor een ruimhartig beleid moet voeren. 

Beleid rondom speeltuinen

De gemeente heeft er een aantal jaren geleden voor gekozen om niet te blijven investeren in speeltuinen vanwege de hoge kosten en het teruglopende gebruik. Die lijn ondersteunen wij. Er moet worden voorkomen dat de gemeente met een grote zak geld voor de inwoners gaat bepalen waar speeltuinen moeten komen. Wij zien liever dat de inwoners met een eigen initiatief voor bijvoorbeeld een speelplek zich melden bij de gemeente, zodat de gemeente ook kan constateren dat er sprake is van draagvlak, en zodoende samen met de inwoners bekijkt of gevolg kan worden gegeven aan het initiatief.