Thema Leefbaarheid

De leefbaarheid in onze kernen is voor ELAN van groot belang. Iedere kern moet kunnen beschikken over voldoende voorzieningen die aansluiten bij diens behoefte. Het is dan ook mooi dat steeds meer burgers opstaan en actief met elkaar aan de slag gaan om zich in te zetten voor zijn/haar eigen kern. Als partij vinden wij het belangrijk dat de gemeente hierin een proactieve rol speelt. 

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een verzamelwoord voor ‘het betrekken van de burgers bij hun eigen leefomgeving’. Het wordt steeds vaker gebruikt om aan te duiden dat de gemeente hiermee actief burgers ondersteunt. Maar burgerparticipatie is naar onze mening niet meer dan een inhoudsloze kreet als je er als gemeente niet serieus mee omgaat. Want het is meerdere keren voorgekomen dat de gemeente de plank misslaat als het gaat om burgerparticipatie. We noemen als voorbeeld de ontwikkeling van de Schaapskooi in Gastel. 

Daarom vinden wij dat de gemeente burgerparticipatie serieus moet gaan nemen. Er zijn op dit moment mooie dorpsinitiatieven gaande in o.a. Maarheeze, Budel-Dorplein en Gastel. Wij vinden dat de gemeente die dorpsinitiatieven moet ondersteunen daar waar zij er behoefte aan hebben. En als er behoefte is aan ondersteuning, dan moet de gemeente hier proactief op inspringen, en vooral luisteren naar haar burgers. 

Door burgerparticipatie te steunen en als gemeente proactief mee te denken, ontstaat enthousiasme onder de groep initiatiefnemers en zo kunnen er in de toekomst mooie initiatieven worden ontplooid, waardoor iedere kern haar eigen identiteit en tradities behoudt.

Vrachtwagenterreur

In vrijwel alle kernen van Cranendonck is er overlast van vrachtverkeer.  Dit vrachtverkeer, dat soms haar weg vindt via de meest onlogische routes door onze gemeente, dient te worden aangepakt. Er moet voor een oplossing worden gezorgd, zodat de voor de omgeving minst belastende rijroute wordt gebruikt. Dit voorkomt overlast, onveilige situaties en verkeersopstoppingen. Zo houden we ons Cranendonck veilig en begaanbaar