Thema Financiën

 ELAN staat voor een realistisch en efficiënt financieel beleid in onze gemeente. We zijn ons ervan bewust dat we met geld van de burger zaken realiseren. Dat geld kun je maar één keer uitgeven, dus er moet zorgvuldig mee worden omgesprongen.

Wij vinden dat realistisch en efficiënt financieel beleid zorgt voor duidelijkheid en transparantie. Bovendien zorgt het ook voor een structureel sluitende begroting, waardoor de rekening niet (alsnog) bij de burger neer wordt gelegd.

In Cranendonck hebben we de afgelopen periode te maken gehad met projecten waarin de begrote uitgaven stevig overschreden werden (zoals bijvoorbeeld de bomen bij de Cranendoncklaan in Budel). ELAN vindt dat er een afdoende interne controle moet komen in de gemeente, zodat er voorkomen wordt dat budgetten met forse bedragen worden overschreden. 

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting is de belasting die u aan de gemeente betaalt en welke afhankelijk is van de WOZ-waarde van uw eigen woning. Wij zien helaas nog te vaak dat er onnodig een OZB-verhoging wordt ingezet om bijvoorbeeld een begroting te dichten. Voor ons is de OZB géén middel om begrotingen sluitend te krijgen. We vinden een periodieke inflatiecorrectie acceptabel, maar het onnodig verhogen van de OZB niet.

Afval

De afvalkosten gaan de komende jaren stijgen. Dat komt omdat het verwerken van afval steeds duurder wordt. Hier willen we eerlijk en transparant over zijn. Maar we willen wel dat als de gemeente de afvalkosten laat stijgen, de burger dit ook moet merken in de geboden service. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld het afval eens in de zes weken ophalen in plaats van eens in de acht weken. 

Verder vindt ELAN het belangrijk dat de container beschikbaar blijft voor alle huishoudens In de vorige bestuursperiode is er door het college geprobeerd om met een ‘tariefzak’ te gaan werken. Voor veel huishoudens had dit niet alleen financieel negatieve gevolgen, maar werkte het in de praktijk ook niet. Wij vinden dan ook dat een de afvalcontainer beschikbaar moet blijven voor ieder huishouden die dat wenst.