Thema Bestuur & organisatie

Bestuursstijl

Wij zijn groot voorstander van een realistische no-nonsense bestuursstijl in onze gemeente. Dat houdt wat ons betreft in dat er daadkrachtig en transparant moet worden bestuurd. Geen achterkamers, maar gewoon alles in de openheid bespreken.

Burgerparticipatie

Steeds vaker verenigen inwoners zich rond een actueel thema waardoor inwoners, in plaats van de gemeente, verantwoordelijkheid nemen voor hun dorp en voor elkaar. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de inwoners hierin actief ondersteunt.  Burgerparticipatie moet niet worden verheven naar een inhoudsloos begrip. Inwoners moeten inspraak kunnen hebben op zaken die van invloed (kunnen) zijn op hun leefomgeving. 

Gelukkig zien we ook steeds vaker dat burgers zelf een initiatief ontwikkelen om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Denk aan: Werkgroep Mooi Mares, en de Werkgroep in Gastel. Met de input uit de gemeenschap kunnen zijn wij als politieke partij nog beter op de hoogte waar de behoefte(n) van onze burgers ligt.

Bereikbaarheid van de gemeente

Wij vinden dat de gemeente meer aandacht moet gaan besteden aan haar eigen bereikbaarheid. Wij ontvangen nog teveel klachten van inwoners over de onbereikbaarheid van ambtenaren. Ambtenaren reageren te laat of reageren zelfs helemaal niet op e-mails of telefoon. Dat vinden wij een verkeerd signaal naar de burger. Iedere inwoner van onze gemeente moet bij de gemeente een proactieve dienstverlenende organisatie vinden die tijdig reageert en de inwoner kwalitatief goede hulp biedt.

Zo vinden wij dat het gemeentehuis ook toegankelijker moet worden en moet meebewegen met de veranderende samenleving. Wij zouden daarom ook graag zien dat de avondopeningen van het gemeentehuis worden uitgebreid, zodat niet inwoners niet alleen op maandagavond bij de gemeente terecht kunnen.

Herindelen/fuseren

In 2018 concludeerde bureau Berenschot in een uitgebreid rapport dat het – kortgezegd – beter is dat de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard op termijn samen fuseren naar één gemeente.  ELAN is hier absoluut tegenstander van. Dat zou immers betekenen dat de identiteit van onze gemeente en haar kernen onder druk komt te staan. Het betekent ook dat de afstand tot het bestuur alleen maar groter wordt. 

Maar ook wij snappen dat het naar de toekomst toe voor een kleine plattelandsgemeente steeds lastiger wordt om met beperkte gelden dezelfde service te blijven bieden aan onze burgers. Daarnaast is het als kleine plattelandsgemeente steeds lastiger om voldoende gekwalificeerd personeel te werven. Maar wij zien mogelijkheden waardoor herindelen niet nodig is. 

Onze gemeente vormt namelijk met de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende de zogeheten ‘A2-samenwerking’. Binnen dit samenwerkingsverband voert onze gemeente samen met Valkenswaard en Heeze-Leende al bepaalde taken uit.  De komende jaren kan een (beperkte) verdere uitbouw er nog verder voor zorgen dat onze kwetsbaarheid als kleine gemeente wordt beperkt en we meer efficiency en kwaliteit bereiken.

Maar het uitgangspunt voor ons is (en blijft) dat we zoveel mogelijk baas in eigen huis blijven. Dat houdt wat ons betreft in: een aantal uitvoeringstaken kunnen we gezamenlijk doen, maar de beleidszaken over onze eigen gemeente houden we in eigen hand.